Sähkö on tärkeässä roolissa jokaisen arjessa ja ilman sähköä eläminen onkin mahdotonta. Sähkö pyörittää yhteiskuntaa. Riippuvuutemme sähköstä ja sen luotettavasta saannista on tullut yhä tärkeämmäksi ja sen merkitys tulee edelleen kasvamaan.

Sähkö ilmiönä on tunnettu ja sitä on ihmetelty jo kauan ennen ajanlaskumme alkua, mutta kesti pitkään keksiä, miten sitä hyödynnetään. Ensimmäisiä tapoja käyttää sähköä kehitettiin vasta 1800-luvulla. Michael Faraday rakensi vuonna 1821 ensimmäisen sähkömoottorin, Samuel Morse kehitti sähkölennättimen vuonna 1837 ja ensimmäisen puhelimen esitteli italialainen Antonio Meucci vuonna 1860. Sähkön lisääntyvän käytön kannalta merkittävin keksintö on kiistatta ollut Thomas Alva Edisonin vuonna 1879 keksimä sähkölamppu. Siitä alkoi sähkön käytön – sähkövalaistuksen – nopea leviäminen.

Arkemme on sähköistynyt nopeasti

Suomen ensimmäiset sähkövalot syttyivät Tampereella Finlaysonin tehtaalla vuonna 1882. Sen jälkeen suurimpien kaupunkien sähköistäminen jatkui kiivaana ja vuoteen 1920 mennessä kaikissa kaupungeissa oli jo paikallinen sähkölaitos. Kaupunkikodit alkoivat vähitellen sähköistyä, mutta sähkövaloa lukuun ottamatta sähkön käyttö oli kodeissa vähäistä. Se lisääntyi voimakkaasti 1950-luvulla, kun koteihin alkoi ilmestyä jääkaappeja, pakastimia, sähköliesiä ja yhä suurempi osa pyykistä pestiin pulsaattorikoneissa. Siirryttäessä 1960-luvulle sähkön käyttö lisääntyi edelleen nopeasti. Sähkö oli edullista, sähkölämmitys alkoi yleistyä pientalojen ja rivitalojen lämmitysmuotona ja markkinoille alkoi tulla yhä enemmän uusia ja parempia arkea helpottavia koneita. Samaan aikaan televisiot yleistyivät ja kasettisoittimet tulivat markkinoille. Perheiden vaurastuminen jatkui ja 1980-luvulla kodinkoneita hankittiin yhä enemmän, mikroaaltouunit ilmestyivät suomalaisiin keittiöihin, saunoja alettiin rakentaa rivi- ja kerrostaloihin ja kesämökkien sähköistäminen eteni vauhdilla.

Ympäristötietoisuus alkoi lisääntyä 1990-luvulla. Energian säästämisen motiivit liittyivät pyrkimyksiin pienentää omia kuluja, mutta energiasäästöllä pyrittiin myös vähentämään ympäristön kuormitusta. Näkyvimmät muutokset kotien sähkön käytössä ovat 2000-luvun alkupuolelta saakka liittyneet valaistukseen ja energian käytön ohjaukseen. Hehkulamppujen kieltäminen 2010-luvun alussa EU:n alueella on nopeuttanut uusien valaistusratkaisujen kehittämistä ja erityisen nopeaa on 2010-luvulla ollut LED-valaistuksen yleistyminen.  Uudet ohjausjärjestelmät mahdollistavat sekä valaistuksen järkevän ja energiatehokkaan käytön että lämmityksen ja ilmanvaihdon säädön, jolla asumismukavuus lisääntyy samalla kun energiakulutusta saadaan vähennettyä. Uusi teknologia antaa yhä paremmat mahdollisuudet jokaiselle seurata ja sitä kautta myös ohjata omaa energiankulutustaan. Näin jokainen voi yhä paremmin itse vaikuttaa siihen miten paljon energiaa käyttää, mihin sitä käyttää sekä näkee miten sen käyttöä voi omilla toimilla vähentää.

Sähkön tuotantokin muuttuu

Siirryttäessä kohti 2020-lukua muutokset jatkuvat. Sähkön käyttö liikenteessä lisääntyy: sähköautojen määrä kasvaa ja yhä useammalla pihalla ladataan sähkömopoa ja -pyörää. Sähkön hajautetusta, paikallisesta tuotannosta tulee yhä tavallisempaa ja aurinkopaneelit yleistyvät kaupungeissakin kun yhä useampi tuottaa osan sähköstään itse. Sähkön muuttuva käyttö ja kehittyvä teknologia heijastuvat laajasti sähkön tuottamiseen ja jakeluun.

Kysymyksiä yhdessä pohdittavaksi

Tutki keittiön, olohuoneen ja makuuhuoneen sähkölaitteita. Laske kunkin huoneen laitteiden määrä. Mitä eroja huomaat määrien välillä?
Kirjoita laitteet ylös ja luokittele niitä (esim. valaisimet). Millaisia luokkia keksit?
Mitkä laitteita tarvitset päivittäin / viikottain?
Mitä sähkölaitteita ilman et tule toimeen?
Mihin kaikkea/ kaikkeen energiaa kuluu kotonasi?
Mihin kuluu eniten energiaa?
Mihin kaikkea sähköä käytetään sinun kotona? Mihin sähköä käytetään kotonasi?
Miten paljon eri laitteet kuluttavat sähköä?
Miten sähkönkulutusta mitataan?
Miten voi vertailla eri laitteiden sähkönkulutusta?
Miten kotona/koulussa voitaisiin vähentää sähkönkulutusta?
Miten sähkönkulutusta voisi vähentää?
Mitä kotona tai koulussa tapahtuu jos tulee sähkökatko?
Miten kotona pitäisi varautua sähkökatkoihin?