Julisteen teemat tarjoavat erilaisia näkökulmia sähköön ja sähköenergiaan. Jokaisen teeman alle on koottu opettajan avuksi keskustelun aiheita ja lisämateriaalia aihepiiristä. Klikkaa teemojen otsikoita alta!

Jokaiselle teemalle on oma sivunsa, jossa kuvataan aihe yleisellä tasolla ja annetaan vinkkejä, miten aihetta voi eri luokka-asteilla pohtia. Opettaja, joka parhaiten tuntee luokkansa tiedolliset taidot, tietää parhaiten, miten käsitellä aihetta sopivalla tavalla.

Jokaisen teeman sivulla on vaikeusasteeltaan erilaisia kysymyksiä, jotka soveltuvat pohdinnan aiheiksi, sekä linkkejä, joiden takaa löydät aineistoa oppilaiden itsenäiseen tiedonhankintaan tai laajempaa käsittelyä varten.

 
teema_topseli.jpg

Miten sähkö meitä liikuttaa?

Sähköllä toimivat liikennevälineet ovat yleistyneet kovaa vauhtia. Millaisia sähköllä liikkuvia liikennevälineitä on olemassa? Miksi sähköä käytetään yhä enemmän liikkumiseen?

 


Mihin käytät sähköä?

Sähkö on kaikkialla läsnä eikä aina oikein huomaakaan mihin kaikkeen sitä tarvitaan. Jotta voi miettiä, miten säästää sähköä, täytyy ensin tietää missä kaikkialla sitä käytetään.

 


Miksi on olemassa erilaisia lamppuja?

Lamppuja tarvitaan hyvin erilaisiin tarkoituksiin, niin sisä- kuin ulkokäytössä. Myös lamppujen energiankulutuksessa on isoja eroja.


Mitä tehdä kun sähkölaite on viallinen?

On hyvä tietää, miten sähkölaitteita huolletaan ja millaisia asioita niiden käytössä täytyy muistaa.  Rikkoontunut tai viallinen sähkölaite täytyy korjauttaa tai vaihtaa heti. Myös sähkölaitteen kierrättämisestä on hyvä tietää perusasiat.


Mistä  sähkö tulee?

Sähköä saadaan monesta energialähteestä, niin uusiutuvalla energialla kuin fossiilisilla polttoaineillakin tuotettuna. Mitä sähkön tuotannosta olisi hyvä tietää? Miten sähkö oikeastaan saadaan toimitettua kodin pistorasiaan?