juliste_screenshot.jpg

Elektronman sähkön jäljillä

Opas 1. ja 2. luokille sähkön turvallisesta käytöstä.
Sisältää tehtäviä, joihin oppaassa myös oikeat vastaukset. Infosivuilla tietoa mm. uusiutuvasta energiasta ja SER-kierrätyksestä eka- ja tokaluokkalaisille soveltuvalla otteella.

Auta kehittämään opasta vastaamalla kyselyyn >>> >>>

 


Jännittävä sähkö jakipinöivät laitteet_2017_kansi.jpg

Jännittävä sähkö ja kipinöivät laitteet

Opettajan opas, joka sisältää kaksi kymmentuntista opintopolkua; yhden 3.- 4. luokkalaisille, toinen 5.-6. luokkalaisille.

Vastaa kyselyyn  >>>